Uwaga
Na teranie cmentarza zostało uruchomione ujęcie wody. Od 05.09.2022 obowiązuje zmieniony regulamin dla Kamieniarzy (punkt 19). Kancelaria czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 (włącznie ze środą). Dyrektor przyjmuje codziennie od 10.00 do 13.00 włącznie ze środą. Proszę czytać Aktualności !!!

Cennik

Obowiązuje od 01.01.2023r.

 

  Cennik miejsc grzebalnych do pochowania      
         
    Cena  Stawka  Cena
L.p. Usługa Netto VAT Brutto
         
1. Miejsce ziemne dla osób jeszcze żyjących 20 000,00 zł 8% 21 600,00 zł
  tzw. za życia  (obecnie nie sprzedajemy)      
2. Miejsce ziemne na grób pojedynczy 7 000,00 zł 8% 7 560,00 zł
  dla 1 - 2 osób, na 20 lat, w kwaterach A,B,C      
3. Miejsce ziemne na grób pojedynczy 3 500,00 zł 8% 3 780,00 zł
  dla 1 - 2 osób, na 20 lat, w kwaterach pozostałych      
4. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 1 katakumby 10 000,00 zł 8% 10 800,00 zł
  dla 1 osoby, na 20 lat, w kwaterach A,B,C      
5. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 1 katakumby 6 000,00 zł 8% 6 480,00 zł
  dla 1 osoby, na 20 lat, w kwaterach pozostałych      
6. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 2,3,4  12 000,00 zł 8% 12 960,00 zł
  katakumb w kwaterach A, B, C      
7. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 2,3,4  8 000,00 zł 8% 8 640,00 zł
  katakumb w kwaterach pozostałych      
8. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 2 katakumbami 2 000,00 zł 8% 2 160,00 zł
  w murowany z 3 katakumbami      
9. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 2 katakumbami 3 000,00 zł 8% 3 240,00 zł
  w murowany z 4 katakumbami      
10. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 3 katakumbami 2 000,00 zł 8% 2 160,00 zł
  w murowany z 4 katakumbami      
11. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 1 katakumbą 4 500,00 zł 8% 4 860,00 zł
  w murowany z 2,3 lub 4 katakumbami      
12. Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego 3 000,00 zł 8% 3 240,00 zł
  na grób murowany z 1 katakumbą      
13. Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego 4 500,00 zł 8% 4 860,00 zł
  na grób murowany z 2,3 lub 4 katakumbami      
         
  Opłaty za zachowanie grobu już istniejącego      
         
14. KTSC - 20 lat korzystania z terenu cmentarza 300,00 zł 8% 324,00 zł
         
15. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach A,B,C, od 2004r. 110,00 zł 8% 118,80 zł
         
16. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach A,B,C, do 2003r. 87,04 zł 8% 94,00 zł
  włącznie      
17. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach pozostałych do 2003r. 63,89 zł 8% 69,00 zł
  włącznie      
18. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach pozostałych, od 2004r. 85,00 zł 8% 91,80 zł
         
19. Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby 1 400,00 zł 8% 1 512,00 zł
  (z jedną katakumbą),w kwaterach pozostałych, na 20 lat      
20. Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby 1 900,00 zł 8% 2 052,00 zł
  (z jedną katakumbą),w kwaterach A,B,C, na 20 lat      
21. Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego 1 900,00 zł 8% 2 052,00 zł
  w kwaterach A,B,C, na 20 lat      
22. Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego 1 400,00 zł 8% 1 512,00 zł
  w kwaterach pozostałych, na 20 lat      
23. Zachowanie grobu dziecinnego na następne 20 lat 710,00 zł 8% 766,80 zł
         
  Opłata za użycie udostępnionego miejsca grzebalnego,      
  w celu dokonania następnego pochowania - pokładne      
         
24. Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, 500,00 zł 8% 540,00 zł
  na 1 kondygnacji      
25. Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, 750,00 zł 8% 810,00 zł
  na 2 kondygnacji      
26. Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, 900,00 zł 8% 972,00 zł
  na 1 kondygnacji, w odległości do 3 m. od drzewa      
27. Pokładne z tytułu pochowania dziecka martwo urodzonego, 100,00 zł 8% 108,00 zł
  w każdego rodzaju grobie      
28. Pokładne z tytułu pochowania urny, 450,00 zł 8% 486,00 zł
  w każdego rodzaju grobie      
29. Pokładne z tytułu pochowania w grobie murowanym 900,00 zł 8% 972,00 zł
         
  Pogłębienia      
         
30. Pogłębienie grobu murowanego o 1 katakumbę 800,00 zł 8% 864,00 zł
         
31. Pogłębienie grobu murowanego o 2 katakumby 1 600,00 zł 8% 1 728,00 zł
         
32. Pogłębienie grobu murowanego o 3 katakumby 2 400,00 zł 8% 2 592,00 zł
         
33. Pogłębienie grobu ziemnego o jedną kondygnację 400,00 zł 8% 432,00 zł
         
  Zabezpieczenie pomnika      
         
34. Zabezpieczenie pomnika na czas kopania grobu i pogrzebu 400,00 zł 8% 432,00 zł
         
35. Zdjęcie i nasunięcie płyty do sprawdzenia / wykopania /  200,00 zł 8% 216,00 zł
  pochowania      
         
  Ekshumacje      
         
36. Ekshumacja urny z grobu murowanego 400,00 zł 8% 432,00 zł
         
37. Ekshumacja urny z grobu ziemnego 600,00 zł 8% 648,00 zł
         
38. Ekshumacja trumny z grobu murowanego 1 000,00 zł 8% 1080,00 zł
  po upływie 20 lat od pochowania      
39. Ekshumacja trumny z grobu murowanego 1 500,00 zł 8% 1 620,00 zł
  przed upływem 20 lat od pochowania      
40. Ekshumacja trumny z grobu ziemnego 900,00 zł 8% 972,00 zł
  po upływie 20 lat od pochowania      
41. Ekshumacja trumny z grobu ziemnego 1 500,00 zł 8% 1 620,00 zł
  przed upływem 20 lat od pochowania      
         
  Opłaty za czynności kancelaryjno-terenowe oraz za      
  korzystanie z mienia cmentarnego, z wyłączeniem kościoła i kaplicy    
         
42. Dopłata do ustawienia pomnika granitowego 50,00 zł 8% 54,00 zł
         
43. Kontrola grobu po zakończeniu prac kamieniarskich 50,00 zł 8% 54,00 zł
         
44. Kontrola grobu przed rozpoczęciem prac kamieniarskich 50,00 zł 8% 54,00 zł
         
45. Kontrola prawidłowości przygotowania miejsca 100,00 zł 8% 108,00 zł
  do pochowania      
46. Kontrola prawidłowości wymurowania nowego grobu 170,00 zł 8% 183,60 zł
  przez Wykonawcę      
47. Pochowanie szczątek z ekshumacji 400,00 zł 8% 432,00 zł
         
48. Przechowanie zwłok - za każdą dobę 50,00 zł 8% 54,00 zł
         
49. Składowanie gruzu z 1 katamumby 500,00 zł 8% 540,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
50. Składowanie gruzu z 1 sklepienia 200,00 zł 8% 216,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
51. Składowanie gruzu z płyty nagrobnej 250,00 zł 8% 270,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
52. Składowanie gruzu z pomnika 500,00 zł 8% 540,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
53. Składowanie gruzu z ramy (bez płyty) 300,00 zł 8% 324,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
54. Składowanie gruzu ze ścianki napisowej 150,00 zł 8% 162,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
55. Ustawienie pomnika granitowego na grobie 250,00 zł 8% 270,00 zł
         
56. Ustawienie pomnika lastrykowego na grobie 200,00 zł 8% 216,00 zł
         
57. Składowanie ziemi z 1 katakumby 250,00 zł 8% 270,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
58. Składowanie ziemi z 2 katakumb 500,00 zł 8% 540,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
59. Składowanie ziemi z 3 katakumb 750,00 zł 8% 810,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
60. Składowanie ziemi z 3 katakumb 1 000,00 zł 8% 1 080,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
61. Transport trumny / urny meleksem 150,00 zł 8% 162,00 zł
  z kościoła do grobu      
62. Trumna ekshumacyjna 250,00 zł 8% 270,00 zł
         
63. Wydanie zezwolenia na montaż ścianki napisowej 50,00 zł 8% 54,00 zł
         
64. Wydanie zezwolenia na położenie płyty granitowej 150,00 zł 8% 162,00 zł
         
65. Wydanie zezwolenia na położenie płyty lastrykowej 120,00 8% 129,60 zł
         
66. Wywiezenie kwiatów i wieńców, po pogrzebie, 100,00 zł 8% 108,00 zł
  z kontenerów i wysypiska      
67. Składowanie gruzu z 1/2 sklepienia 100,00zł 8% 108,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
68. Zamurowanie grobu 650,00 zł 8% 702,00 zł
  ( 1 sklepienie )      
69. Zamurowanie grobu 1 300,00 zł 8% 1 404,00 zł
  ( 2 sklepienia )      
70. Zamurowanie urny 350,00 zł 8% 378,00 zł
         
 71.  Opłata specjalna za wjazd na teren cmentarza  30,00 zł 8% 32,40 zł
   (brak biletu)      
72. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 200,00 zł 8% 216,00 zł
  1,2 stopnia linii prostej lub 1 stopnia linii bocznej      
73. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 250,00 zł 8% 270,00 zł
  3,4 stopnia linii prostej lub 2,3 stopnia linii bocznej      
74. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 300,00 zł 8% 324,00 zł
  5,6 stopnia linii prostej lub 4 stopnia linii bocznej      
75. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz 500,00 zł 8% 540,00 zł
  osób powinowatych      
76. Wpis prawa pochowania w przyszłości 100,00 zł 8% 108,00 zł
  - za każdą osobę      
77. Wpis zastrzeżenia do ksiąg cmentarnych 200,00zł 8% 216,00 zł
         
  Opłaty związane z kolumbarium
     
         
78. Udostępnienie bezterminowo stałego miejsca grzebalnego w niszy katakumbowej na cztery standardowe urny do pogrzebu 6 000,00 zł 8% 6 480,00 zł
79. Udostępnienie bezterminowo stałego miejsca grzebalnego w niszy katakumbowej na cztery standardowe urny za życia 12 000,00 zł 8% 12 960,00 zł
80. Pokładne z tytułu każdorazowego pochowania urny z prochami w niszy katakumbowej 350,00 zł 8% 378,00 zł
81. Uprzątnięcie kwiatów i wypalonych zniczy 7 dni po pochowaniu urny z prochami w niszy katakumbowej 80,00 zł 8% 86,40 zł

Zarzad ZCB

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:00
Kasa - 8:00-14:45

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, środa, piątek - 10:00-13:00

WJAZD   
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Opłata za wjazd na teren cmentarza wynosi 6zł za pierwszą godzinę
oraz 2zł za każde rozpoczęte 20 minut postoju ponad 1 godzinę

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

GODZINY   
OTWARCIA CMENTARZA

Codziennie od godziny 7:00 do zmroku
Przez cały rok otwarte są wejścia:
- od strony ul. Św. Wincentego 83
- od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
- od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00

W soboty, niedziele i święta:
- od ul. Chodeckiej, w godz. 7:00 - 18:00 
- od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej (Staniewickiej) w godz. 7:00 - 18:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
65 0.051270008087158