Cennik

Obowiązuje od 1.07.2017r.

 

  Cennik miejsc grzebalnych do pochowania      
         
    Cena  Stawka  Cena
L.p. Usługa Netto VAT Brutto
         
1. Miejsce ziemne dla osób jeszcze żyjących 20 000,00 zł 8% 21 600,00 zł
  tzw. za życia  (obecnie nie sprzedajemy)      
2. Miejsce ziemne na grób pojedynczy 6 000,00 zł 8% 6 480,00 zł
  dla 1 - 2 osób, na 20 lat, w kwaterach A,B,C      
3. Miejsce ziemne na grób pojedynczy 3 000,00 zł 8% 3 240,00 zł
  dla 1 - 2 osób, na 20 lat, w kwaterach pozostałych      
4. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 1 katakumby 9 000,00 zł 8% 9 720,00 zł
  dla 1 osoby, na 20 lat, w kwaterach A,B,C      
5. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 1 katakumby 5 000,00 zł 8% 5 400,00 zł
  dla 1 osoby, na 20 lat, w kwaterach pozostałych      
6. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 2,3,4  10 000,00 zł 8% 10 800,00 zł
  katakumb w kwaterach A, B, C      
7. Miejsce ziemne z prawem wymurowania 2,3,4  6 000,00 zł 8% 6 480,00 zł
  katakumb w kwaterach pozostałych      
8. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 2 katakumbami 1 600,00 zł 8% 1 728,00 zł
  w murowany z 3 katakumbami      
9. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 2 katakumbami 2 600,00 zł 8% 2 808,00 zł
  w murowany z 4 katakumbami      
10. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 3 katakumbami 1 600,00 zł 8% 1 728,00 zł
  w murowany z 4 katakumbami      
11. Przekwalifikowanie grobu murowanego z 1 katakumbą 3 500,00 zł 8% 3 780,00 zł
  w murowany z 2,3 lub 4 katakumbami      
12. Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego 2 000,00 zł 8% 2 160,00 zł
  na grób murowany z 1 katakumbą      
13. Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego 3 500,00 zł 8% 3 780,00 zł
  na grób murowany z 2,3 lub 4 katakumbami      
         
  Opłaty za zachowanie grobu już istniejącego      
         
14. KTSC - 20 lat korzystania z terenu cmentarza 180,00 zł 8% 194,40 zł
         
15. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach A,B,C, od 2004r. 94,00 zł 8% 101,52 zł
         
16. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach A,B,C, do 2003r. 87,04 zł 8% 94,00 zł
  włącznie      
17. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach pozostałych do 2003r. 63,89 zł 8% 69,00 zł
  włącznie      
18. Opłata zaległa za 1 rok w kwaterach pozostałych, od 2004r. 69,00 zł 8% 74,52 zł
         
19. Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby 1 200,00 zł 8% 1 296,00 zł
  (z jedną katakumbą),w kwaterach pozostałych, na 20 lat      
20. Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby 1 700,00 zł 8% 1 836,00 zł
  (z jedną katakumbą),w kwaterach A,B,C, na 20 lat      
21. Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego 1 700,00 zł 8% 1 836,00 zł
  w kwaterach A,B,C, na 20 lat      
22. Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego 1 200,00 zł 8% 1 296,00 zł
  w kwaterach pozostałych, na 20 lat      
23. Zachowanie grobu dziecinnego na następne 20 lat 710,00 zł 8% 766,80 zł
         
  Opłata za użycie udostępnionego miejsca grzebalnego,      
  w celu dokonania następnego pochowania - pokładne      
         
24. Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, 350,00 zł 8% 378,00 zł
  na 1 kondygnacji      
25. Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, 600,00 zł 8% 648,00 zł
  na 2 kondygnacji      
26. Pokładne z tytułu pochowania trumny w grobie ziemnym, 700,00 zł 8% 756,00 zł
  na 1 kondygnacji, w odległości do 3 m. od drzewa      
27. Pokładne z tytułu pochowania dziecka martwo urodzonego, 100,00 zł 8% 108,00 zł
  w każdego rodzaju grobie      
28. Pokładne z tytułu pochowania urny, 350,00 zł 8% 378,00 zł
  w każdego rodzaju grobie      
29. Pokładne z tytułu pochowania w grobie murowanym 750,00 zł 8% 810,00 zł
         
  Pogłębienia      
         
30. Pogłębienie grobu murowanego o 1 katakumbę 600,00 zł 8% 648,00 zł
         
31. Pogłębienie grobu murowanego o 2 katakumby 1 200,00 zł 8% 1 296,00 zł
         
32. Pogłębienie grobu murowanego o 3 katakumby 1 800,00 zł 8% 1 944,00 zł
         
33. Pogłębienie grobu ziemnego o jedną kondygnację 400,00 zł 8% 432,00 zł
         
  Zabezpieczenie pomnika      
         
34. Zabezpieczenie pomnika na czas kopania grobu i pogrzebu 400,00 zł 8% 432,00 zł
         
35. Zdjęcie i nasunięcie płyty do sprawdzenia / wykopania /  150,00 zł 8% 162,00 zł
  pochowania      
         
  Ekshumacje      
         
36. Ekshumacja urny z grobu murowanego 200,00 zł 8% 216,00 zł
         
37. Ekshumacja urny z grobu ziemnego 300,00 zł 8% 324,00 zł
         
38. Ekshumacja trumny z grobu murowanego 500,00 zł 8% 540,00 zł
  po upływie 20 lat od pochowania      
39. Ekshumacja trumny z grobu murowanego 1 000,00 zł 8% 1 080,00 zł
  przed upływem 20 lat od pochowania      
40. Ekshumacja trumny z grobu ziemnego 600,00 zł 8% 648,00 zł
  po upływie 20 lat od pochowania      
41. Ekshumacja trumny z grobu ziemnego 1 000,00 zł 8% 1 080,00 zł
  przed upływem 20 lat od pochowania      
         
  Opłaty za czynności kancelaryjno-terenowe oraz za      
  korzystanie z mienia cmentarnego, z wyłączeniem kościoła i kaplicy    
         
42. Dopłata do ustawienia pomnika granitowego 50,00 zł 8% 54,00 zł
         
43. Kontrola grobu po zakończeniu prac kamieniarskich 30,00 zł 8% 32,40 zł
         
44. Kontrola grobu przed rozpoczęciem prac kamieniarskich 30,00 zł 8% 32,40 zł
         
45. Kontrola prawidłowości przygotowania miejsca 70,00 zł 8% 75,60 zł
  do pochowania      
46. Kontrola prawidłowości wymurowania nowego grobu 170,00 zł 8% 183,60 zł
  przez Wykonawcę      
47. Pochowanie szczątek z ekshumacji 250,00 zł 8% 270,00 zł
         
48. Przechowanie zwłok - za każdą dobę 50,00 zł 8% 54,00 zł
         
49. Składowanie gruzu z 1 katamumby 400,00 zł 8% 432,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
50. Składowanie gruzu z 1 sklepienia 100,00 zł 8% 108,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
51. Składowanie gruzu z płyty nagrobnej 150,00 zł 8% 162,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
52. Składowanie gruzu z pomnika 300,00 zł 8% 324,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
53. Składowanie gruzu z ramy (bez płyty) 200,00 zł 8% 216,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
54. Składowanie gruzu ze ścianki napisowej 100,00 zł 8% 108,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
55. Ustawienie pomnika granitowego na grobie 200,00 zł 8% 216,00 zł
         
56. Ustawienie pomnika lastrykowego na grobie 150,00 zł 8% 162,00 zł
         
57. Składowanie ziemi z 1 katakumby 200,00 zł 8% 216,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
58. Składowanie ziemi z 2 katakumb 400,00 zł 8% 432,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
59. Składowanie ziemi z 3 katakumb 600,00 zł 8% 648,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
60. Składowanie ziemi z 3 katakumb 800,00 zł 8% 864,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
61. Transport trumny / urny meleksem 100,00 zł 8% 108,00 zł
  z kościoła do grobu      
62. Trumna ekshumacyjna 150,00 zł 8% 162,00 zł
         
63. Wydanie zezwolenia na montaż ścianki napisowej 45,00 zł 8% 48,60 zł
         
64. Wydanie zezwolenia na położenie płyty granitowej 130,00 zł 8% 140,40 zł
         
65. Wydanie zezwolenia na położenie płyty lastrykowej 120,00 8% 129,60 zł
         
66. Wywiezenie kwiatów i wieńców, po pogrzebie, 70,00 zł 8% 75,60 zł
  z kontenerów i wysypiska      
67. Składowanie gruzu z 1/2 sklepienia 50,00zł 8% 54,00 zł
  na wewnętrznym wysypisku cmentarza      
68. Zamurowanie grobu 550,00 zł 8% 594,00 zł
  ( 1 sklepienie )      
69. Zamurowanie grobu 1 100,00 zł 8% 1 188,00 zł
  ( 2 sklepienia )      
70. Zamurowanie urny 275,00 zł 8% 297,00 zł
         
 71.  Opłata specjalna za wjazd na teren cmentarza  30,00 zł 8% 32,40 zł
   (brak biletu)      
72. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 200,00 zł 8% 216,00 zł
  1,2 stopnia linii prostej lub 1 stopnia linii bocznej      
73. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 250,00 zł 8% 270,00 zł
  3,4 stopnia linii prostej lub 2,3 stopnia linii bocznej      
74. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 300,00 zł 8% 324,00 zł
  5,6 stopnia linii prostej lub 4 stopnia linii bocznej      
75. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz 500,00 zł 8% 540,00 zł
  osób powinowatych      
76. Wpis prawa pochowania w przyszłości 100,00 zł 8% 108,00 zł
  - za każdą osobę      
77. Wpis zastrzeżenia do ksiąg cmentarnych 200,00zł 8% 216,00 zł
         

Krzysztof Pietrak

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:15
Kasa - 8:00-15:00

Środa

Kancelaria - 10:00-17:15
Kasa - 10:00-17:00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, piątek - 10:00-13:00
Środa - 13:00-16:00

WJAZD   
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Opłata za wjazd na teren cmentarza wynosi 6zł za pierwszą godzinę
oraz 2zł za każde rozpoczęte 20 minut postoju ponad 1 godzinę

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

GODZINY   
OTWARCIA CMENTARZA

Codziennie od godziny 7:00 do zmroku
Przez cały rok otwarte są wejścia:
- od strony ul. Św. Wincentego 83
- od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
- od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00

W soboty, niedziele i święta:
- od ul. Chodeckiej, w godz. 7:00 - 18:00 
- od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej (Staniewickiej) w godz. 7:00 - 18:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
65 0.14241600036621