Uwaga
*** W dniach 15.06 - 18.06.2017 Kancelaria Cmentarza będzie nieczynna, w tych dniach obowiązuje także całkowity zakaz wjazdu na cmentarz ****

Cennik

Obowiązuje od 01.01.2011 r.

Cennik miejsc grzebalnych do pochowania
1. Miejsce ziemne na grób pojedynczy dla 1 lub 2 osób w kwaterach A,B,C
Opłata na 20 lat...........................................................................6 000 zł + 8% vat = 6 480,00
2. Miejsce ziemne na grób pojedynczy dla 1 lub 2 osób w kwaterach pozostałych
Opłata na 20 lat............................................................................3 000 zł + 8% vat = 3 240,00
3. Miejsce ziemne z prawem do murowania dla 1 osoby w kwaterach ABC
Opłata na 20 lat............................................................................9 000 zł + 8% vat = 9 720,00
4. Miejsce ziemne z prawem do murowania dla 1 osoby w kwaterach pozostałych
Opłata na 20 lat............................................................................5 000 zł + 8% vat = 5 400,00
5. Miejsce ziemne z prawem do murowania na 2,3,4 kondygnacje
w kwaterach ABC....................................................................10 000 zł + 8% vat = 10 800,00
6. Miejsce ziemne z prawem do murowania 2,3,4 kondygnacje
w kwaterach pozostałych ............................................................6 000 zł + 8% vat = 6 480,00

 

Opłaty za zachowanie grobu już istniejącego
7.Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego w miejsce
murowane dla 1 osoby....................................................................2 000 zł + 8% vat = 2 160,00
8.Przekwalifikowanie miejsca ziemnego pojedynczego w miejsce
murowane z 2,3,4 kondygnacjami................................................. 3 500 zł + 8% vat = 3 780,00
9.Przekwalifikowanie miejsca murowanego dla 1 osoby w miejsce
murowane z 2,3,4 kondygnacjami .................................................3 500 zł + 8% vat = 3 780,00
10. Przekwalifikowanie grobu murowanego na 2 kondygnacje w 3 kondygnacyjny
lub 3 kondygnacyjnego w 4 kondygnacyjny.............................1 600 zł + 8% vat = 1 728,00
11. Przekwalifikowanie grobu murowanego 2 kondygnacyjnego
w 4 kondygnacyjny.....................................................................2 600 zł + 8% vat = 2 808,00
12. Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego na następne 20 lat
bez możliwości przekwalifikowania w grób murowany w kwaterach A,B,C
75,00 zł. / rok.................................................................................1 500 zł + 8% vat = 1 620,00
13. Przedłużenie praw do grobu ziemnego pojedynczego na następne 20 lat
bez możliwości przekwalifikowania w grób murowany w kwaterach pozostałych
50 zł. / rok.......................................................................................1 000zł + 8 % vat = 1 080,00
14. Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby na następne 20 lat
w kwaterach A,B,C
75,00 zł. / rok.................................................................................1 500 zł + 8% vat = 1 620,00
15. Przedłużenie praw do grobu murowanego dla 1 osoby na następne 20 lat
w kwaterach pozostałych
50 zł. / rok.......................................................................................1 000zł + 8 % vat = 1 080,00
16. Zachowanie grobu dziecinnego na 20 lat........................................ 710 zł + 8% vat = 766,80
17. Opłata za korzystanie z terenu substancji cmentarza { woda, wywóz śmieci i.t.p.}
raz na 20 lat od każdego grobu , bez względu na jego rodzaj..........130zł + 8% vat = 140,40

Opłata za użycie udostępnionego miejsca grzebalnego, w celu dokonania następnego pochowania.
18. Pokładne z tytułu pochowania w grobie ziemnym , na 1 kondygnacji
...............................................................................................................250 zł + 8% vat = 270,00
19. Pokładne z tytułu pochowania w grobie ziemnym , na 2 kondygnacji
lub kopania grobu w sąsiedztwie drzewa – do 3 m.........................500 zł + 8% vat = 540,00
20. Pokładne z tytułu pochowania w grobie murowanym....................650 zł + 8% vat = 702,00
21. Pokładne z tytułu pochowania urny , w grobie murowanym
..............................................................................................................350 zł + 8% vat = 378,00
22. Pokładne z tytułu pochowania urny , w grobie murowanym
..............................................................................................................250 zł + 8% vat = 270,00

Pogłębienia
23. Pogłębienie grobu murowanego o 1 kondygnację , (w tym : zbicie sklepienia i
wywóz na wysypisko,ekshumacja szczątków i wkopanie ich w dno grobu)
od 1 osoby .......................................................................................... 500 zł + 8% vat = 540,00
24. Pogłębienie grobu ziemnego po upływie 20 lat od pochowania o 1 kondygnację ,
z ekshumacją szczątków i wkopaniem ich w dno grobu – od 1 osoby
................................................................................................................350 zł + 8% vat = 378,00

Zabezpieczenie pomnika
25. Zabezpieczenie pomnika stojącego na mogile ziemnej w czasie kopania grobu
do pochowania osoby zmarłej............................................................ 300zł + 8% vat = 324,00
26. Zdjęcie a później nasunięcie płyty nagrobnej w celu sprawdzenia , wykopania
lub dochowania osoby zmarłej.......................................................... 100zł + 8% vat = 108,00

E k s h u m a c j e
27. Ekshumacja z grobu ziemnego przed upływem 20 lat od pochowania ,
( od osoby )...........................................................................................500 zł + 8% vat = 540,00
28. Ekshumacja z grobu ziemnego po upływie 20 lat od pochowania...( od osoby)
...............................................................................................................400 zł + 8% vat = 432,00
29. Ekshumacja z grobu murowanego przed upływem 20 lat od pochowania (od osoby).
- bez zamurowania katakumby .......................................................400 zł + 8% vat = 432,00
30. Ekshumacja z grobu murowanego po upływie 20 lat od pochowania (od osoby).......
- bez zamurowania katakumby .......................................................300 zł + 8% vat = 324,00
31. Ekshumacja urny z grobu ziemnego ................................................250 zł + 8% vat = 270,00
32. Ekshumacja urny z grobu murowanego (bez zamurowania katakumby)
...............................................................................................................100 zł + 8% vat = 108,00

Opłata za czynności kancelaryjno-terenowe oraz za korzystanie z mienia cmentarnego z wyłączeniem kościoła i kaplicyzwiązane z pogrzebem oraz pracami kamieniarskimi
33. Transport trumny (urny) meleksem z kościoła (kaplicy , od bramy) do grobu
.................................................................................................................80 zł. + 8% vat = 86,40
34. Kontrola i nadzór nad prawidłowym przygotowaniem miejsca do pochowania
i organizacja pogrzebu..........................................................................50 zł. + 8% vat = 54,00
35. Kontrola i nadzór nad prawidłowością wykonania nowego grobu murowanego przez
wykonawcę............................................................................................170 zł + 8% vat = 183,60
36. Składowanie ziemi z grobu na wysypisku wewnętrznym ,
z jednej katakumby ( 3 m³ ) ..............................................................190 zł + 8% vat = 205,20
37. Składowanie ziemi z grobu na wysypisku wewnętrznym ,
z dwóch katakumb ( 6 m³ ) ...............................................................380 zł + 8% vat = 410,40
38. Składowanie ziemi z grobu na wysypisku wewnętrznym ,
z trzech katakumb ( 9 m³ ) ...............................................................570 zł + 8% vat = 615,60
39. Składowanie ziemi z grobu na wysypisku wewnętrznym ,
z czterech katakumb ( 12 m³ ) ..........................................................760 zł + 8% vat = 820,80
40. Składowanie gruzu na wysypisku wewnętrznym , z 1 sklepienia .....80 zł + 8% vat = 86,40
41. Składowanie gruzu na wysypisku wewnętrznym , z 1 katakumby
...............................................................................................................300 zł + 8% vat = 324,00
42. Składowanie gruzu na wysypisku wewnętrznym , ze ścianki napisowej
..............................................................................................................100 zł + 8% vat = 108,00
43. Składowanie gruzu na wysypisku wewnętrznym , z płyty nagrobnej
..............................................................................................................150 zł + 8% vat = 162,00
44. Składowanie gruzu na wysypisku wewnętrznym , z ramy (bez płyty)
..............................................................................................................150 zł + 8% vat = 162,00
45. Składowanie gruzu na wysypisku wewnętrznym , z pomnika w całości
..............................................................................................................300 zł + 8% vat = 324,00
46. Wywóz zeschłych kwiatów wieńców z kontenerów i wysypiska (po pogrzebie)
................................................................................................................. 50 zł + 8% vat = 54,00
47. Przechowanie zwłok w chłodni , za 1 dobę ......................................... 50 zł + 8% vat = 54,00
48. Składowanie pomnika granitowego (marmurowego , plastik)
na terenie cmentarnym ......................................................................170 zł + 8% vat = 183,60
49. Składowanie pomnika lastrykowego (betonowego)
na terenie cmentarnym........................................................................120 zł + 8% vat = 129,60
50. Wydanie zezwolenia na położenie płyty lastrykowej......................100 zł + 8% vat = 108,00
51. Wydanie zezwolenia na położenie płyty granitowej........................110 zł + 8% vat = 118,80
52. Wydanie zezwolenia na montaż ścianki napisowej ,
niezależnie od rodzaju materiału ........................................................45 zł + 8% vat = 48,60
53. Kontrola grobu przed rozpoczęciem prac kamieniarskich................20 zł + 8% vat = 21,60
54. Kontrola grobu po zakończeniu prac kamieniarskich........................20 zł + 8% vat = 21,60
55. Zdjęcie i nasunięcie płyty do pochowania / sprawdzenia grobu ...100 zł + 8% vat = 108,00
56. Zamurowanie grobu ( 1 sklepienie) .................................................550 zł + 8% vat = 594,00
57. Zamurowanie grobu (2 sklepienia) .............................................1 100 zł + 8% vat = 1188,00
58. Zamurowanie urny ...........................................................................275 zł + 8% vat = 297,00

Opłaty za czynności kancelaryjno – prawne
59. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 1 i 2 stopnia
w linii prostej lub krewnych 1 stopnia w linii bocznej ................. 150 zł + 8% vat = 162,00
60. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 3 i 4 stopnia
w linii prostej lub krewnych 2 i 3 stopnia w linii bocznej ..........180 zł + 8% vat = 194,40
61. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz krewnych 5 i 6 stopnia
w linii prostej lub krewnych 4 stopnia w linii bocznej .................. 250 zł + 8% vat = 270,00
62. Wpis prawa dysponowania grobem na rzecz powinowatych
..............................................................................................................400 zł + 8% vat = 432,00
63. Wpis prawa pochowania (w przyszłości) ............................................80 zł + 8% vat = 86,40
65. Wpis zastrzeżenia do ksiąg cmentarnych.........................................150 zł + 8% vat = 162,00

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:15
Kasa - 8:00-15:00

Środa

Kancelaria - 10:00-17:15
Kasa - 10:00-17:00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, piątek - 10:00-13:00
Środa - 13:00-16:00

WJAZD
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
63 0.10818886756897