Uwaga
*** W okresie 29.04 - 3.05.2017 obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na teren cmentarza (dotyczy także osób niepełnosprawnych) *** Otwarte będą wszystkie furtki wejściowe na cmentarz *** W dniach 1.05 - 3.05.2017 Kancelaria Cmentarza będzie nieczynna *****

Regulamin

Obowiązuje od 1.11.2011 r.

Cmentarz  jest miejscem świętym.

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała ...” (Katechizm, § 2300).

Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza, powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godziny 7 00 do zmroku.
  Przez cały rok otwarte są wejścia:
  - od strony ul. Św. Wincentego 83
  - od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
  Od Niedzieli Palmowej do 10 listopada, w soboty i niedziele:
  - od ul. Chodeckiej
  - od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej.
 2.  Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych.
  Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką kierownika grupy.
  Kierownik grupy odpowiada za całą grupę i za negatywne skutki obecności grupy na cmentarzu.
 3. Wszyscy przebywający na cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o porządek i czystość na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu oraz na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami.
 4. Niedozwolone jest wprowadzanie psów.
  Niedozwolone jest także wmurowywanie ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami, albowiem utrudniają dojście do grobów.
 5. Dopuszcza się wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza, po wcześniejszym pobraniu biletu wjazdowego z automatu. Przepustka jest płatna, opłata jest uiszczana przed wyjazdem w kasie automatycznej, w wysokości 6 zł za 1 godzinę i 1 zł za każde rozpoczęte 15 min. powyżej 1 godz. postoju na terenie cmentarza. W przypadku zagubienia biletu wjazdowego obowiązuje opłata specjalna w wysokości 30,00 zł + 8 % VAT płatna w kasie Zarządu Cmentarza. Wjazd tylko od ul. Odrowąża, w godz. 8 00 – 15 00. Wyjazd bramą na ul. Wincentego, do godz. 16 00. Pojazdy mechaniczne nie mogą wjeżdżać na alejki pomiędzy kwaterami .
 6. Firmy świadczące usługi dla ludności w zakresie murowania grobów czy ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak czczenia zmarłych nie mogą wjechać na cmentarz bez płatnej PRZEPUSTKI SPECJALNEJ, którą uzyskują w Zarządzie Cmentarza Bródzieńskiego oraz BILETU WJAZDU, o którym mowa w punkcie 5 Regulaminu.
  (Warunki uzyskania przepustki – patrz Załącznik nr 1)
 7. Bez zezwolenia Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego niedozwolone jest:
  - murowanie grobów, ustawianie nagrobków
  - wynoszenie, wywożenie z cmentarza nagrobków bądź ich części
  - zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie, sadzenie drzew itp.
  - obmurowywanie nagrobków na obszarze większym niż przyznany pod grób
  - zbieranie z grobów zniczy, kwiatów, wiązanek i wieńcy.
 8. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 Ustawy „O cmentarzach i chowaniu zmarłych" z 31 stycznia 1959r. Dz. Ust. Nr 23/2000 poz.295.
 9. Osoby, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu, są zobowiązane do uiszczania opłaty w kasie ZCB, za miejsce grzebalne oraz wywóz śmieci z cmentarza na wysypisko miejskie, tzw. opłata KTSC.
 10. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do pojemników bądź odnieść w miejsce na ten cel wyznaczone.
  Ziemia z grobów przygotowanych do murowania, stare pomniki, gruz z grobów murowanych muszą być wywożone na teren wysypiska śmieci Zarządu Cmentarza po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za skorzystanie z niego, bądź wywiezione poza teren cmentarza na podstawie ustaleń w ZCB zapisanych na przepustce specjalnej.
 11. Pogrzeby odbywają się codziennie od 8 00 do 16 00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 12. Zakupienie grobu następuje w biurze Zarządu Cmentarza a potwierdzeniem nabycia jest Umowa o miejsce na cmentarzu i rachunek opłaty za to miejsce.
  - Generalnie opłatę za groby zwykłe (ziemne) wnosi się co 20 lat.
  - W przypadku ponownego użycia grobu przed upływem 20-tu lat – dopłata do pełnych 20 lat.
  - Przy przekwalifikowaniu grobu ziemnego w murowany opłata za przekwalifikowanie wg cennika.
  - Za groby murowane wnosi się opłatę jednorazową, która daje prawo do korzystania z grobu bez dodatkowych opłat za wyjątkiem KTSC
  - Miejsc dla osób żyjących i osób ekshumowanych po cenie jak do pogrzebu nie sprzedajemy.
 13. Kancelaria cmentarza jest czynna:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - w godz. od 8 00 do 15 15.
  - środa w godz. od 10 00 do 17:15

 14. Dyrektor Cmentarza lub jego Zastępca przyjmują :
  - poniedziałki , wtorki czwartki i piątki w godzinach od 10 00 do 13 00
  - środy w godzinach od 14 00 do 16 00
 15. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza sprawuje Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 83.
 16. Powyższy regulamin należy wywiesić przy wejściu na teren cmentarza w oknie portierni oraz w biurze cmentarza.

 

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:15
Kasa - 8:00-15:00

Środa

Kancelaria - 10:00-17:15
Kasa - 10:00-17:00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, piątek - 10:00-13:00
Środa - 13:00-16:00

WJAZD
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.1104998588562