Uwaga
Od 01 lipca dostępne są nisze w nowym kolumbarium – 102 A,B,C,D.Kancelaria czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 (włącznie ze środą). Dyrektor przyjmuje codziennie od 10.00 do 13.00 włącznie ze środą. Proszę czytać Aktualności !!!

Regulamin dla murarzy

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019r.


REGULAMIN CMENTARZA

REGULAMIN KOLUMBARIUM
   

REGULAMIN DLA KAMIENIARZY

REGULAMIN DLA MURARZY

 

Regulamin dla firm murarskich, które otrzymały po 01.10.2019r.

Regulamin obowiązujący Przedsiębiorców murujących groby na terenie Cmentarza Bródzieńskiego

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do troski o uszanowanie pamięci zmarłych spoczywających na cmentarzu bródnowskim i o dobro wspólne jakim są wszystkie groby i pomniki na cmentarzu.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia sąsiednich grobów i pomników leżących przy murowanym grobie.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu robót zgodnie z przepisami BHP.
 4. Pozostałości (ziemia, gruz, resztki bloczków) Przedsiębiorca zobowiązany jest sprzątnąć tego samego dnia, po wykonaniu prac.
 5. Nie można wylewać wody po myciu zaprawy do studzienek przy punktach z wodą, ani na cmentarzu. Mycie akcesoriów dokonuje się poza cmentarzem.
 6. Szczątki, jakie znajdują się w murowanych grobach należy traktować z szacunkiem, z zachowaniem przepisów sanitarnych  i obowiązujących ustaw.
 7. Przed przystąpieniem do prac murarskich należy wymagać dokładnego opisu od kontrolerów co do stanu sąsiednich grobów.
 8. Nie pozostawia się na terenie cmentarza, na weekend, żadnych akcesoriów i materiałów potrzebnych do murowania grobów w następnym tygodniu.
 9. Przed przystąpieniem do stawiania pomnika należy wymagać dokładnego opisu od kontrolerów co do stanu sąsiednich grobów.
 10. Wymiary grobów murowanych muszą być zgodne z normami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 11. Prace murarskie Przedsiębiorca może wykonywać jedyne w dni powszednie, nie będące świętami lub dniami wyznaczonymi przez ZCB w których nie wykonuje się prac na terenie cmentarza, od poniedziałku do piątku do godziny 16.00.
 12. Firmy uczestniczące w kompleskowej obsłudze pogrzebów (zakładanie sklepień i zamurowywanie urny) są zobowiązne do zamurywowania urn a nie obkładania luzem cegłami.
 13. Przedsiębiorcy murujący groby zobowiązani są ponadto do przestrzegania Regulaminu Cmentarza Bródzieńskiego z dnia 1 czerwca 2017 r.
 14. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu Cmentarza Bródzieńskiego z dnia 1 czerwca 2017r., skutkować będzie czasowym zakazem wykonywania prac na terenie Cmentarze Bródzieńskiego (od dwóch tygodni do trzech miesięcy – przy notorycznym nieprzestrzeganiu regulaminu może być stały zakaz).
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. Punkt 12 bezwględnie obowiązuje od 03.06.2022 r.

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:00
Kasa - 8:00-14:45

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, środa, piątek - 10:00-13:00

WJAZD   
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Opłata za wjazd na teren cmentarza wynosi 6zł za pierwszą godzinę
oraz 2zł za każde rozpoczęte 20 minut postoju ponad 1 godzinę

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

GODZINY   
OTWARCIA CMENTARZA

Codziennie od godziny 7:00 do zmroku
Przez cały rok otwarte są wejścia:
- od strony ul. Św. Wincentego 83
- od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
- od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00

W soboty, niedziele i święta:
- od ul. Chodeckiej, w godz. 7:00 - 18:00 
- od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej (Staniewickiej) w godz. 7:00 - 18:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
63 0.041954040527344