Uwaga
W dniu 02.05.2024r. (czwartek) Kancelaria nieczynna. Od 01.05.2024r. do 05.05.2024r. (włącznie) obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren Cmentarza, dotyczy również inwalidów i osób niepełnosprawnych. Kancelaria czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 (włącznie ze środą). Dyrektor przyjmuje codziennie od 10.00 do 13.00 włącznie ze środą. Proszę czytać Aktualności !!!

Regulamin dla kamieniarzy

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019r.


REGULAMIN CMENTARZA

REGULAMIN KOLUMBARIUM
   

REGULAMIN DLA KAMIENIARZY

REGULAMIN DLA MURARZY

 

Regulamin dla firm kamieniarskich, które otrzymały po 01.10.2019r.

Regulamin obowiązujący Przedsiębiorców wykonujących prace kamieniarskie na terenie Cmentarza Bródzieńskiego

 

W trosce o pamięć zmarłych  i dobro wspólne jakim jest Cmentarz Bródnowski, w celu zachowania należytego porządku, wszyscy Przedsiębiorcy wykonujący prace kamieniarskie zobowiązani są do przestrzegania poniższego Regulaminu.Wszyscy

 1. Przedsiębiorcy wykonujący prace kamieniarskie zobowiązani są do posiadania w trakcie prac na terenie cmentarza przepustki na wykonanie powyższych prac, wystawionych przez ZCB.
 2. Przedsiębiorcy wykonujący prace kamieniarskie zobowiązani są do dbania o porządek na terenie cmentarza przy prowadzeniu prac.
 3. Nie można traktować sąsiednich pomników jako miejsca do składowania elementów do nowych pomników.
 4. Nie można wylewać wody po myciu zaprawy do studzienek przy punktach z wodą, ani na cmentarzu. Mycie akcesoriów dokonuje się poza cmentarzem.
 5. Wszystkie naprawy i renowacje pomników, nie wymagające przepustki, należy zgłaszać do dyżurnych przy bramach cmentarzach.
 6. Szlifowanie pomnika jest możliwe tylko pod warunkiem równoczesnego użycia odkurzacza.
 7. Obowiązuje zakaz przechowania elementów marmurowych, granitowych i betonowych na terenie cmentarza.
 8. Bez zgody Dyrektora Zarządu Cmentarza nie można dokonywać żadnych prac przy pomnikach zabytkowych (z piaskowca i kamienia).
 9. Przed przystąpieniem do stawiania pomnika należy wymagać dokładnego opisu od kontrolerów co do stanu sąsiednich grobów.
 10. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.
 11. Ze względu bezpieczeństwa nie można składować na terenie cmentarza elementów pomnika przeznaczonych do stawiania na następny dzień.
 12. Nie można zostawiać gruzu na wysypisku ZCB kiedy w deklaracji zgłoszony jest jego wywóz po za teren cmentarza.
 13. Zakaz wyrzucania gruzu do kontenerów rozstawionych na terenie cmentarza.
 14. Firma kamieniarska jest zobowiązana przed postanowienim pomnika do uzupełnienia zerwanego sklepienia nad trumną lub założenia jeżeli takowego nie ma. Pozostawienie widocznej trumny kwalifikowane jest jako zbezczeszczenie szczątków.
 15. Każdorazowo wjazd na cmentarz z przepustką musi być zarejestrowany w dyżurce na bramie wjazdowej.
 16. Przedsiębiorcy zobowiązani są ponadto do przestrzegania Regulaminu Cmentarza Bródzieńskiego z dnia 1 czerwca 2017 r.
 17. Nie zastosowanie się do niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu Cmentarza Bródzieńskiego z dnia 1 czerwca 2017r., skutkuje konsekwencjami administracyjnymi w postaci zawieszenia zgody na wykonywanie prac na Cmentarzu Bródzieńskim na czas określony (od dwóch tygodni do trzech miesięcy – przy notorycznym nieprzestrzeganiu regulaminu może być stały zakaz).
 18. Prace Przedsiębiorca może wykonywać jedyne w dni powszednie, nie będące świętami lub dniami wyznaczonymi przez ZCB, w których nie wykonuje się prac na terenie cmentarza, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16.00.
 19. Zakaz stawiania jakichkolwiek budowli na grobach, które wykraczają poza wymiar placu pod grób (130cm/250cm).
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. Punkty 14 i 15 bezwględnie obowiązują od 03.06.2022 r.

 

 

GODZINY PRACY
KANCELARII

 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Kancelaria - 8:00-15:00
Kasa - 8:00-14:45

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
PRZEZ DYREKTORA

 

Dyrektor

Wtorek, czwartek - 10:00-13:00

Wicedyrektor

Poniedziałek, środa, piątek - 10:00-13:00

WJAZD   
NA TEREN CMENTARZA

 

Wjazd na teren cmentarza

Brama od ul. Odrowąża
Dni powszednie - 7:00-15:00

Wyjazd z terenu cmentarza

Brama od ul. Św. Wincentego
Dni powszednie - do godz. 16:00

Opłata za wjazd na teren cmentarza wynosi 6zł za pierwszą godzinę
oraz 2zł za każde rozpoczęte 20 minut postoju ponad 1 godzinę

Prace kamieniarskie

Mogą być wykonywane w godz. 7:00-16:00

GODZINY   
OTWARCIA CMENTARZA

Codziennie od godziny 7:00 do zmroku
Przez cały rok otwarte są wejścia:
- od strony ul. Św. Wincentego 83
- od skrzyżowania ulic Odrowąża , Budowlanej i Wysockiego
- od ul. Matki Teresy z Kalkuty (Chodeckiej), w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00

W soboty, niedziele i święta:
- od ul. Chodeckiej, w godz. 7:00 - 18:00 
- od skrzyżowania Odrowąża i Rzeszowskiej (Staniewickiej) w godz. 7:00 - 18:00

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
63 0.045860052108765